Positief advies GGD

 In Nieuws

Vorige week dinsdag 9 september was het dan zover!!!

De GGD heeft een bezoek gebracht voor de inspectie van de opvang. Er is o.a. naar de veiligheid gekeken en op de hygiëne gelet. De diploma’s, het EHBO certificaat en de VOG’s werden onder de loep genomen en als startend gastouder kreeg ik uiteraard ook vragen wat betreft het pedagogisch vlak.

De conclusie was een positief advies om te kunnen starten, ze heeft een professionele en gedreven indruk gekregen! Het officiële inspectie rapport gaat richting de Gemeente Cranendonck waarna deze publiekelijk gemaakt wordt in het Landelijk Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze is voor iedereen in te zien.

Nog even en de eerste kindjes in de opvang worden een feit, ik heb er zin in!!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search