?>

Werkwijze

Visie

Ouders willen natuurlijk het beste voor hun kind, dat vormt dan ook mijn uitgangspunt voor de opvang die ik kinderen biedt. Ik streef naar een laagdrempelig en open communicatie zodat er op elk gewenst moment ruimte is of gemaakt kan worden voor overleg, vragen of feedback. Samen weet je immers meer dan alleen.

Elk kind is uniek en mooi op zijn of haar eigen manier. Individuele aandacht en gezien worden vind ik belangrijk. Zo is er optimale groei en ontwikkeling van elk kindje mogelijk. Dat wil zeggen; ontwikkeling op het eigen tempo van het kind, spelenderwijs en inhaken op de belevingswereld die telkens in beweging is.

Op deze manier hoop ik dat ouders de maximale inbreng en  input kunnen hebben waarin wensen m.b.t. de opvoeding, groei en ontwikkeling meegenomen kunnen worden in mijn benadering naar de kindjes toe. Dit alles natuurlijk naar wat er redelijkerwijs gevraagd kan worden. Tenslotte verdeel ik mijn tijd en aandacht over alle kindjes.

Opvang ‘Ikke’ staat voor kwalitatief hoogwaardige opvang. Door mijn opleiding als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en mama van Evi weet ik op een verantwoorde(lijke) manier kinderen spelenderwijs te stimuleren in hun ontwikkeling. De interesses van het kind staan hierbij natuurlijk voorop.

Zoals het klokje thuis tikt… zo mag het ook tikken bij Ikke. Het mag een plek zijn waar ieder kindje lekker mag genieten, waar het zich prettig voelt en waar hij of zij fijn kind mag zijn. Dat je jouw kind(eren) met een goed gevoel naar de opvang brengt omdat je weet dat er goed voor gezorgd wordt.

Start typing and press Enter to search